Cinque Terre

服务专区

服务器托管

当前位置: 首页 > 服务专区 > 服务器托管

 

1、下载:   附件:安庆师范大学应用服务器托管用户安全责任书.doc

2、填写:详细填写申请表中各项内容;               

3、提交:一式二份,申请单位、信息化建设与管理处各存一份,其中一份请交于行政楼北512办公室;

4、完成:信息化建设与管理处老师跟申请表上填写的技术联系人电话联系,确定服务器部署时间和地点。                                                    

   

友情链接: 安庆师范大学 | 中国教育科研网 | 校园门户信息网

版权所有:安庆师范大学 信息化建设与管理处 联系地址:安徽安庆集贤北路1318号邮政编码:246133 联系电话:0556-5300107